Even geduld, laden...

 

Home Coaching

'Werken aan de beste versie van jezelf'

Effectief omgaan met verwachtingen van jezelf en anderen, is essentieel. Uitdaging en stress liggen dicht bij elkaar. Bevlogenheid en grenzeloosheid ook. In een coachingstraject vergroot je je zelfinzicht en je zelfvertrouwen. Je ontdekt je potentie en werkt actief aan het versterken van je competenties.

Heb je behoefte om te reflecteren op jezelf, je waarden, talenten en beperkingen? Wil je leren om jezelf sterker te profileren? Wil je als professional of leidinggevende je vaardigheden verbeteren op het gebied van timemanagement en besluitvaardigheid? Wil je assertiever of sensitiever zijn? In alle gevallen gaat het om het bewust maken, activeren en versterken van zelfinzicht en het ontwikkelen van nieuwe inzichten en nieuw gedrag.

Bij coaching is de relatie tussen de gecoachte en de coach gelijkwaardig en vertrouwelijk. Er is wel een evaluatie, maar geen rapportage aan de organisatie. Van de gecoachte wordt een proactieve en alerte houding verwacht m.b.t. het aandragen van cases, thema’s en gespreksonderwerpen. De coaching bestaat uit individuele gesprekken waarbij aanvullende middelen worden ingezet zoals rollenspelen, bestudering van literatuur, 360 graden feedback, beroepskeuzeonderzoek en/of psychologisch onderzoek. Als Registerpsycholoog NIP is Danielle Uitendaal continue bezig met het ontwikkelen van haar eigen kennis en vaardigheden. Technieken waarmee zij werkt zijn ontleend aan o.a. de RET, de Positieve Psychologie, Oplossingsgericht en Krachtgericht coachen. Op deze manier komen haar liefde voor het vak en haar voorkeur voor resultaatgericht werken goed bij elkaar.

https://www.uitendaal-coaching.nl/wp-content/uploads/2018/06/dividingsymbol2.png

Online Coaching

Omstandigheden maken het soms noodzakelijk of gewenst om een coaching- of loopbaantraject geheel of gedeeltelijk online te begeleiden. Uitendaal Coaching heeft positieve ervaringen in het begeleiden van trajecten op afstand met o.a. expats, professionals en particulieren die door drukte, ziekte of verblijf in het buitenland niet gemakkelijk of regelmatig naar Haarlem kunnen komen. De coachingsvraagstukken en doelstellingen in online coaching zijn gelijk aan die van de face-to-face benadering en zijn vaak uitstekend ‘op afstand’ te begeleiden. Coachen is tenslotte meer dan elkaar zien; het is je verbinden met de ware kern van ieder mens, ongeacht plaats.

Online Coaching biedt een aantal voordelen:

  • Je kunt op een door jou gekozen moment en plaats snel beschikken over coaching

  • Je hebt geen reistijd

  • Er is sprake van een korter maar intensiever traject

  • Er kunnen meerdere, korte contactmomenten zijn

https://www.uitendaal-coaching.nl/wp-content/uploads/2018/06/dividingsymbol2.png

Teamontwikkeling

Ook bij teams of groepen mensen bestaat geregeld de behoefte of de noodzaak om effectiever te functioneren, belemmeringen en obstakels uit de weg te ruimen en een stap verder te komen in de ontwikkeling als team en organisatie. Teamcoaching helpt de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van team(s) te vergroten. In teamtrajecten neemt Uitendaal Coaching bestaande systemen, gedrags- en denkpatronen onder de loep en helpt deze vervangen door nieuwe inzichten en ander gedrag.

Het team leert van zijn eigen gedrag doordat onderliggende denkpatronen de kans krijgen aan de oppervlakte te komen. Dit proces is intensief en soms spannend. Maar uiteindelijk is het verrijkend en verassend als de groep in staat blijkt elkaars kwaliteiten te herkennen, te respecteren, te waarderen en te benutten binnen het team en de organisatie. Geef een groep enthousiaste en energieke mensen de ruimte en de mogelijkheden zijn ontelbaar.