Coaching

'een betekenisvolle weg naar beter'

sfeerbeeldVerschillende vragen kunnen aanleiding zijn om een coach te zoeken. Of u nu wilt leren uzelf sterker te profileren, vaardigheden wil verbeteren of de behoefte heeft aan tijd en ruimte om te reflecteren op uzelf, uw waarden, uw talenten en beperkingen; Uitendaal coaching richt zich op het vergroten van uw zelfsturende vermogen en handelingsrepertoire.

Bij coaching staan uw vragen en doelen centraal en wordt er concreet gewerkt aan het bereiken van de door u gewenste effecten. Uitendaal hanteert een stijl van begeleiden die beweging brengt, gericht op het vergroten van inzicht in functioneren en welbevinden. Uitendaal haalt het beste in u naar boven. Een coach die niet in detail voorschrijft wat moet gebeuren, maar die prikkelende vragen stelt en op een objectieve en onafhankelijke wijze een spiegel voorhoudt.

Online Coaching

Bij coaching denken veel mensen aan gesprekken met een coach waarin zaken worden besproken waar de gecoachte op het werk tegenaan loopt. Deze gesprekken vinden face-to-face plaats. Bij De Coach Online vinden de coachcontacten web-based plaats. Hierdoor kunt u op een door u gekozen moment en plaats, snel beschikken over coaching. Coaching Online is een gelijkwaardig alternatief voor coaching en biedt de volgende voordelen:

  • U krijgt altijd binnen 24 uur (één werkdag) antwoord van uw coach;
  • U krijgt toegang tot de goed beveiligde site;
  • Alle coachingscontacten worden bewaard waardoor u deze te allen tijde kunt nalezen en de opgedane inzichten niet snel vervliegen;
  • U heeft geen reistijd;
  • Vaak is sprake van een korter maar intensiever coachingstraject.

 

Teamcoaching

Ook voor teamcoaching bent u bij Uitendaal Coaching aan het juiste adres. Teamcoaching is erop gericht om de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team mensen te vergroten. Oude gedragspatronen worden doorbroken om het groepsdenken, -voelen, -kiezen en -handelen op een lijn te brengen.

 


© 2007-2018 Danielle Uitendaal

webdesign: www.michielstam.nl